2 trạng thái đầu tư cùng nhóm vip - Team ông già đầu tư

Các nhóm cùng tham gia

Tìm hiểu zalo

Nhóm đánh vàng

Nhóm coin

Kiến thức đầu tư

đầu tư và tỉ lệ giao dịch

HOLD COIN hoặc trade coin - Trade gold hàng ngày cùng ERRANTE
HOLD COIN và chờ đợi
Các trạng thái hold coin nền tảng và chờ đợi

Có thể chọn coin nền tảng
Có thể chọn kèo future giầu sang
Các kèo xổ số x và kiên nhẫn trong MXC

GIAO DỊCH VÀNG HÀNG NGÀY
Mở tài khoản ERRANTE và xử lý giao dịch hàng ngày

Nhận tài khoản 
Giao dịch hàng ngày 
Ăn chia tỉ lệ 
Đánh scalping 

Tham gia